Frilynt Norge tilbyr filmkurs for barn og ungdom i Sandefjord & Drammen! Frilynt er opptatt av å lage

møteplasser for alle som vil å lage film! Vi har tilbud for alle i alderen 10 – 18 år. Fokuset vårt ligger i

å ha det gøy, lage film og skape en arena for unge som dyrker en felles inetresse; Film. 

 

Som en av Norges eneste barne- og ungdomsorganisasjoner bygger Frilynt opp et saftig

filmproduksjonstilbud for barn og unge. Det betyr film som helårsaktivitet på lik linje med teater og

fotball! Som Frilynt Film medlem er du også medlem i Frilynt og får være med på alle de flotte

kursene, tilbudene og aktivitetene vi arrangerer for barn og unge i Norge og Norden!